Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrowo

data dodania: 29 grudnia 2016 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 98,0 mb oraz sieci kanalizacji o długościach 94,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 98,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 90 mm i długościach 94,0 mb w miejscowości Węgrowo na działce nr 232/10. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrowo

data dodania: 14 sierpnia 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 88,0 mb oraz sieci kanalizacji o długościach 89,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 88,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 63 mm i długościach 89,0 mb w miejscowości Węgrowo na działce nr 198. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węgrowo

data dodania: 9 czerwca 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 764,0 mb oraz sieci kanalizacji o długości 708,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 764,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 63 mm i długościach 708,0 mb w miejscowości Węgrowo na działkach nr 12/8, 12/26 i 12/35. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 9 czerwca 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrowo

data dodania: 7 czerwca 2016 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 296,1 mb oraz sieci kanalizacji o długości 225,1 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 296,1 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 75 mm i długościach 225,1 mb w miejscowości Węgrowo na działkach nr 270/13, 272/6, 272/8 i 272/13. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 7 czerwca 2016 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrowo

data dodania: 3 października 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 312,0 mb oraz sieci kanalizacji o długości 234,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 312,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 75 mm i długościach 234,0 mb w miejscowości Węgrowo na działce nr 272/6. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 3 października 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie

data dodania: 21 grudnia 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 375,50 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 375,50 mb w miejscowości Wałdowo Szlacheckie na działkach nr 23/1 i 83/7. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pieńki Królewskie

data dodania: 8 października 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 104,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 104,0 mb w miejscowości Pieńki Królewskie na działkach nr 20/7, 22 i 20/10. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 8 października 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sztynwag

data dodania: 5 października 2018 wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sztynwag w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i doprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 340,5 mb oraz sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 8,2 mb wraz z przyłączami o średnicy 40 mm w ilości 12 sztuk w miejscowości Sztynwag na działkach nr 204, 192, 83/10, 41/11, 82/6, 90. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami została zakończona 5 października 2018 roku

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie

data dodania: 2 października 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 104,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 104,0 mb w miejscowości Wałdowo Szlacheckie na działkach nr 72/37 i 46/39. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 2 października 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mokre

data dodania: 2 października 2018 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 428,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 428,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 90 mm i 63 mm odpowiednio o długościach 191,0 mb i 238,0 mb w miejscowości Mokre na działkach nr 173/10, 92/1 i 46/39. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 2 października 2018 roku

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik

data dodania: 1 października 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 343,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 343,0 mb w miejscowości Mały Rudnik na działkach nr 126/5, 137/12, 137/10, 137/11, 128/9 i 128/5. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 1 października 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik

data dodania: 14 sierpnia 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 101,5 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 101,5 mb w miejscowości Mały Rudnik na działce nr 126/5. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 14 sierpnia 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

data dodania: 2 msierpnia 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 655,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 655,0 mb w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 136/15 i 136/11. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 2 sierpnia 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biały Bór

data dodania: 5 czerwca 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 133,5 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 133,5 mb w miejscowości Biały Bór na działkach nr 433 i 292/4. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 5 czerwca 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda

data dodania: 29 maja 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 202,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 202,0 mb w miejscowości Ruda na działce nr 184/20. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 29 maja 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie

data dodania: 2 maja 2018 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 266,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 266,0 mb w miejscowości Wałdowo Szlacheckie na działkach nr 17/3, 17/8 i 83/7. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 2 maja 2018 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turznice

data dodania: 19 grudnia 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 490,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 490,0 mb w miejscowości Turznice na działkach nr 155/22, 155/23 i 155/9. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 19 grudnia 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza

data dodania: 21 listopada 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 220,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 220,0 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długościach 200,0 mb w miejscowości Marusza na działkach nr 20/6, 20/7, 20/9, 20/44, 20/45, 20/46 i 20/47. Sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej została przyjęta do zasobu w dniu 21 listopada 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

data dodania: 29 sierpnia 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 268,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 268,0 mb w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 230/3 i 241/3. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

data dodania: 6 kwietnia 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 235,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 235,0 mb w miejscowości Nowa Wieś na działkach nr 354/6, 354/9, 358/6 i 358/5. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 6 kwietnia 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hanowo

data dodania: 17 lutego 2017 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej o długości 297,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 297,0 mb w miejscowości Hanowo na działkach nr 116/5, 116/4, 116/3, 116/2 i 166/1. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 17 lutego 2017 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda

data dodania: 29 grudnia 2016 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda o długości 293,0 mb

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości 293,0 mb w miejscowości Ruda na działkach nr 180 i 181/5. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

data dodania: 29 grudnia 2016 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 91,0 mb w miejscowości Nowa Wieś na działce nr 252/9. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik

data dodania: 29 grudnia 2016 roku wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: -

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mały Rudnik

więcej...

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 50,0 mb w miejscowości Mały Rudnik na działkach nr 2/10, 64/2, 47/8 i 47/7. Sieć wodociągowa została przyjęta do zasobu w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda

data dodania: 2017r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 57 770,03 zł

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda

więcej...

Zakres robót obejmował: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Rudnik

data dodania: 2017r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 54 589,86 zł

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mały Rudnik

więcej...

Zakres robót obejmował: - wykopy liniowe dla kabli, - wykopy pod słupy oświetleniowe, - montaż i stawianie słupów, - montaż wysięgników i opraw, - montaż osprzętu, - układanie kabli, - prace kontrolno – pomiarowe, - zasilenie projektowanej linii

Ustawienie wiaty przystankowej przy DK 55 w m. Biały Bór

data dodania: 2018r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 7 000 zł

Ustawienie wiaty przystankowej przy DK 55 w m. Biały Bór wraz z wykonaniem posadzki pod wiatę przystankową łączny koszt inwestycji to 7.000, 00 PLN.

więcej...

Ustawienie wiaty przystankowej przy DK 55 w m. Biały Bór wraz z wykonaniem posadzki pod wiatę przystankową łączny koszt inwestycji to 7.000, 00 PLN.

Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)

data dodania: 2018r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 395 000,00 zł

Nadbudowa budynku komunalnego (Szkoła Podstawowa w Węgrowie)

więcej...

Prace budowlane w Szkole Podstawowej w Węgrowie polegały na nadbudowie jednego piętra i wymianie pokrycia dachowego. Dzięki inwestycji powstały dwie nowe sale lekcyjne. Zakres prac: 1) roboty przygotowawcze; 2) wykonanie konstrukcji nadbudowy oraz dachu nadbudowy; 3) obróbki blacharskie; 4) stolarka wewnętrzna i zewnętrzna oraz dostosowanie stolarki drzwiowej; 5) dostosowanie instalacji p.poż; 6) wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji; 7) wykonanie ścianek działowych oraz tynków; 8) wykończenie wnętrza i wykończenie zewnętrzne; 9) wykończenie instalacji oświetlenia oraz gniazd wtyczkowych; 10) wykonanie rozdzielnic; 11) wykonanie instalacji odgromowej; 12) wewnętrzna kanalizacja sanitarna; 13) wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania; 14) wentylacja mechaniczna, Łączny koszt inwestycji: 395 000,00 zł brutto Środki pochodziły z budżetu Gminy Grudziądz.

Przebudowa drogi gminnej 040137C relacji Skarszewy – Wiktorowo

data dodania: 2017r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 601 279,35 zł

Przebudowa nawierzchni polegała na rozbiórce częściowej konstrukcji drogi (w zależności od kilometraża drogi - zgodnie z niweletą), profilacji terenu, wykonaniu warstwy z piasku w lokalizacji, gdzie nie było możliwości wykorzystania istniejącej podbudowy żwirowej pod nawierzchnią (w miejscach poszerzeń), ułożeniu podbudowy pomocniczej z tłucznia grubości 8 cm i podbudowy zasadniczej grubości 12 cm, wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej grubości 5 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm.

więcej...

Przebudowa nawierzchni polegała na rozbiórce częściowej konstrukcji drogi (w zależności od kilometraża drogi - zgodnie z niweletą), profilacji terenu, wykonaniu warstwy z piasku w lokalizacji, gdzie nie było możliwości wykorzystania istniejącej podbudowy żwirowej pod nawierzchnią (w miejscach poszerzeń), ułożeniu podbudowy pomocniczej z tłucznia grubości 8 cm i podbudowy zasadniczej grubości 12 cm, wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej grubości 5 cm i warstwy ścieralnej grubości 4 cm. Wykonano także remont nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m oraz remont poboczy i dostosowanie ich do szerokości 0,75 m i grubości 10 cm. Koszt inwestycji: 601 279.35 PLN (kwota dofinansowania: 86.500,00 PLN).

Rozbudowa dróg gminnych nr 040157C i 040158C Ruda-Szynych

data dodania: 22.02.2018 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 7 212 189.27 zł

Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C położonych w gminie Grudziądz, powiecie Grudziądzkim przebiegała przez miejscowości: Ruda, Sztynwag, Gogolin oraz Szynych. Drogi te położone są w południowej części gminy Grudziądz w bliskim sąsiedztwie gminy - miasta Grudziądz.

więcej...

Rozbudowa dróg gminnych Nr 040157C i 040158C położonych w gminie Grudziądz, powiecie Grudziądzkim przebiegała przez miejscowości: Ruda, Sztynwag, Gogolin oraz Szynych. Drogi te położone są w południowej części gminy Grudziądz w bliskim sąsiedztwie gminy - miasta Grudziądz. Przedmiotowy ciąg dróg Nr 040157C i 040158C łączy się od południa z drogą krajową 55 w miejscowości Ruda, przebiega pod obiektem autostradowym w km 100+463,47 Autostrady A-1, następnie przecina drogę powiatową Nr 1622C relacji Chełmno - Sztynwag i przebiegając nad Kanałem Głównym w km 5+925 dobiega do drogi powiatowej 1621C w miejscowości Szynych. Parametry techniczne: - Klasa techniczna - L, - Szerokość jezdni - przekrój jednojezdniowy dwu pasowy 2x (szerokość pasa ruchu - 2,75 m), - Kategoria ruchu - KR 2, - Prędkość projektowa: na terenie zabudowy - 40 km/h, - Prędkość projektowa: poza terenem zabudowanym - 50 km/h Początek przebudowy drogi gminnej założono na krawędzi nawierzchni bitumicznej zjazdu z drogi krajowej DK - 55 koniec na dowiązaniu do nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1621C relacji Chełmno - Mniszek. Droga wykonana z betonu asfaltowego. Jezdnia szerokości 5,50 m. Łączna długość dróg gminnych Nr 040157C i 040158C wynosi 3 928,32 m. Zjazdy gospodarcze oraz na pola uprawne szerokości od 4,0 do 6,0 m, skosy zjazdowe 1:1 lub łuki wyokrąglające o promieniu od 3 do 6 m. Na terenie pasa drogowego nawierzchnia zjazdów mineralno - bitumiczna od strony bez chodników i ścieżki rowerowej. Skrzyżowanie z drogami powiatowymi i gminnymi wykonano o nawierzchni mineralno - bitumicznej, wyokrąglenie krawędzi łukami. Na terenie objętym inwestycją była dokonana przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi w km 1+293,70, droga powiatowa 1622C relacji Chełmno - Sztynwag i w km 3 955,32 drogi gminnej. Skrzyżowanie z A-1 następuje bezkolizyjnie pod istniejącym obiektem. W km 3+062,00 występuje skrzyżowanie z kanałem głównym za pomocą istniejącego mostu drogowego. Nastąpiło odseparowanie ruchu kołowego od pieszego i rowerowego poprzez zaprojektowanie kładki pieszo - rowerowej. Na odcinku od km 0+00 do km 1+50,00 wykonano: - po lewej stronie chodnik z kostki betonowej szerokości 2,0 m, - po prawej stronie ścieżkę rowerową 2,0 m. Na odcinku od km 1+50,00 do km 1+978,00 zaprojektowano ścieżkę rowerową po prawej stronie jezdni i za ścieżką rowerową chodnik szerokości 1,5 m. Po lewej stronie pobocze nieutwardzone szerokości 1,5 m, a za poboczem rowy odwadniające pas drogowy. Na odcinku od km 3+20,00 km do km 3928,32 m planuje się ścieżkę rowerową po prawej stronie szerokości 3,0 m. Po lewej stronie pobocze nieutwardzone szerokości 1,5 m, a za poboczem rowy odwadniające pas drogowy. Chodnik lub ścieżka pieszo rowerowa zlokalizowane bezpośrednio przy jezdni oddzielono od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym. Między ścieżką, a chodnikiem w przypadku zaprojektowania po tej samej stronie oddzielono od jezdni krawężnikiem betonowym wystającym. W ciągu drogowym wykona się zatoki autobusowe wraz z peronami. Kwota inwestycji: 7 212 189.27 PLN (kwota dofinansowania: 3 000 000,00 PLN)

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach

data dodania: 2017 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 1 568 250.00 zł

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Piaskach

więcej...

Docieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego docieplania ścian, wykonanie tynku cienkowarstwowego (silikonowy) oraz malowanie ścian farbą silikonową, docieplenie stropodachu pełnego od góry, pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej ścian, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, obróbki blacharskie i nowe orynnowanie. Przewiduje się docieplenie ścian budynku w części „A” i „B” i „D”. Ze względu na swój charakter nie przewiduje się docieplenia ścian ceglanych segmentu „C”. Termomodernizacja obiektu przewiduje także wymianę instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania.

Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim

data dodania: 2016 - 2018 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 5 363 724.46 zł

Budowa pawilonu edukacyjnego w Wałdowie Szlacheckim

więcej...

Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : - wykonanie robót ziemnych ; - wykonanie robót betonowych ; - wykonanie robot zbrojarskich ; - wykonanie robót murarskich ; - wykonanie nadproży ; - montaż stolarki okiennej i drzwiowej ; - wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych ; - wykonanie robót tynkarskich ; - wykonanie robót posadzkowych - wykonanie robót wykończeniowych ; - wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem ; - wykonanie obróbek blacharskich ; - wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej podstawowej ; - wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ; - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ; - wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ;

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Białym Borze

data dodania: 2017 - 2018 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 1 298 000.00 zł

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Bór

więcej...

Świetlica bedzie się mieściła w budynku wolnostojącym niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym. Budynek przeprojektowano z murowanego na technologie szkieletu kanadyjskiego, dach dwuspadowy stromy pokryty blachodachówką z posypką mineralną. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych – posiada pochylnię zewnętrzną oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Budowa hali sportowej

data dodania: 2017 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 3 498 466.74 zł Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda

więcej...

Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych

data dodania: 2015 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 40 996.88 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku.

więcej...

Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Małym Rudniku posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej łączący istniejącą infrastrukturę z nowobudowanym podnośnikiem.

Budowa urządzeń małej architektury w Wałdowie Szlacheckim

data dodania: 9 grudnia 2014 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 53 197,72 zł PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Budowa urządzeń zabawowo sprawnościowych i elementów małej architektury turystycznej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie

więcej...

Budowa w miejscowości Wałdowo Szlacheckie polegająca na montażu: Huśtawki wagowej, urządzenie zabawowe "jumper", Huśtawka wahadłowa podwójna, urządzenia zabawowe do wspinania, urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią „śnieżka”, ławek parkowych o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem z bali drewnianych, kosza na śmieci, ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej wraz z furtką oraz bramą wjazdową, tablicy regulaminowej.

Budowa małej architektury w miejscowości Mokre

data dodania: 9 grudnia 2014 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 34 625,30 zł PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre

więcej...

Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Węgrowo w której skład wchodzą : orbitrek , wioślarz , podciąg nóg , prasa nożna, wyciskanie siedząc, ławki parkowe, kosz na śmieci

Budowa małej architektury w miejscowości Węgrowo

data dodania: 9 grudnia 2014 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 72 802,09 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Budowa małej architektury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Węgrowo

więcej...

Budowa małej architektury turystycznej w formie urządzeń fitness na terenie rekreacyjnym w miejscowości Mokre w której skład wchodzą : orbitrek , wioślarz , podciąg nóg , prasa nożna, wyciskanie siedząc, ławki parkowe, kosz na śmieci.

Budowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Stary Folwark

data dodania: 2015 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 838 038,41 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako centrum integracji społeczności lokalnej

więcej...

Budynek świetlicy parterowy z poddaszem o zwartej bryle, przykryty dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 34 stopnie. Wejście główne zaakcentowane drewnianym gankiem wykończonym elementami ciesielskimi charakterystycznymi dla zabudowy wiejskiej regionalnej. Grill zewnętrzny wykończony okładziną z kamienia, detale ceglane.

Przebudowa drogi gminnej Biały Bór - Mały Rudnik

data dodania: 30 października 2014 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 3 822 108,91 zł (1 911 054,45 - dofinansowanie Wojewody NPPDL

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór - Mały Rudnik

więcej...

Przedmiotem zamówienia była przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40147C Biały Bór – Mały Rudnik w gm. Grudziądz. Projekt swym zakresem obejmował odcinek od granicy działki PKP w m. Mały Rudnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w m. Biały Bór. Roboty budowlane obejmowały budowę jezdni, budowę chodnika w terenie zabudowanym, budowę zatok autobusowych, budowę zjazdów na posesje oraz pola, budowę odwodnienia jezdni, budowę oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie karp w ilości do 100 szt. Inwestycja obejęła także usunięcie kolizji sieci teletechnicznej doziemnej zasilającej puszki kablowe rozdzielcze oraz przyłącza abonenckie przy drodze gminnej nr 40147C w miejscowościach Mały Rudnik i Biały Bór.

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowościach Świerkocin i Nowa Wieś

data dodania: 23 listopada 2015 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 5 674 683,11 zł (2 837 341,55 - dofinansowanie Wojewody w ramach NPPDL)

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 40112C w miejscowości Świerkocin, nr 40120C oraz nr 40121C w miejscowości Nowa Wieś wraz z remontem sieci wodociągowej

więcej...

W wyniku modernizacji została przywrócona płynność i wygoda ruchu. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do terenów upraw rolnych i gospodarstw rolnych przyjęto następującą konstrukcję drogi: warstwa odcinająca na nawierzchni gruntowej grubości 10 cm, podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego granitowego 0,00-31,5 mm o grubości 10 cm. Dla właściwego odwodnienia powierzchniowego wykonano spadki podłużne i poprzeczne do przydrożnych istniejących rowów. Szerokość jezdni wynosi 3,5m natomiast poboczy 2 x 0,75m.

Remont drogi gminnej Sosnówka - Brankówka

data dodania: 2 października 2015 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 535 074,85 zł (148 750,00 - dofinansowanie FOGR)

Remont - modernizacja drogi gminnej nr 40165C Sosnówka - Brankówka na odcinku 1 km

więcej...

W wyniku modernizacji została przywrócona płynność i wygoda ruchu. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu do terenów upraw rolnych i gospodarstw rolnych przyjęto następującą konstrukcję drogi: warstwa odcinająca na nawierzchni gruntowej grubości 10 cm, podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego granitowego 0,00-31,5 mm o grubości 10 cm. Dla właściwego odwodnienia powierzchniowego wykonano spadki podłużne i poprzeczne do przydrożnych istniejących rowów. Szerokość jezdni wynosi 3,5m natomiast poboczy 2 x 0,75m.

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgarty

data dodania: 23 czerwca 2017 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 64 944,00 zł środki własne

Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 1393C Grudziądz - Szynych, w miejscowości Rozgarty

więcej...

Zakres robót objął: wykopy liniowe dla kabli, wykopy pod słupy oświetleniowe, montaż i stawianie słupów, montaż wysięgników i opraw, montaż osprzętu, układanie kabli, prace kontrolno-pomiarowe, zasilenie projektowanej linii.

Remont drogi gminnej nr 40148C Biały Bór - Ruda

data dodania: 31 maja 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 293 529,07 zł środki własne

Remont drogi gminnej nr 40148C Biały Bór - Ruda

więcej...

Remont drogi gminnej nr 40148C Biały Bór - Ruda w ramach remontu wykonanie odhumusowania na głębokość 15cm, wykonano korytowanie pod jezdnię na średnią głębokość 20cm, wykonano warstwy odcinającą, podbudowę z gruzu betonowego gr. 15 cm, wykonano górnej warstwy podbudowy zasadniczej gr. 6cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jak również utrwalono dwukrotnie powierzchniowo nawierzchnię.

Sieć wodociągowa w Grabowcu

data dodania: 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 1 184 144 zł zł środki własne

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec

więcej...

W roku 2016 Gmina Grudziądz oddała do użytku sieć wodociągową w miejscowości Grabowiec. Była to ostatnia miejscowość w Gminie Grudziądz, w której nie było gminnej sieci wodociągowej. Miejscowość Grabowiec zamieszkuje 106 mieszkańców, którzy z roku na rok mieli coraz większe problemy z zaopatrzeniem w wodę z własnych studni głębinowych. Inwestycja wymagała wybudowania około 1 km sieci na terenie miasta Grudziądza, którą wykonała firma Trade Company Delta Sp. z o.o. wybrana w ramach przetargu. Natomiast odcinek około 4,5 km na terenie miejscowości Grabowiec wykonała firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "MEL-KAN" Spółka z o.o., wybrana także w ramach przetargu. W ramach inwestycji zostały wykonane 24 przyłącza wodociągowe. Cześć inwestycji była objętą pożyczką uzyskaną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Remont nawierzchni drogi gminnej w Piaskach

data dodania: 16 lipca 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 92 222,33 zł środki własne

Przebudowa drogi gminnej 040152 C Biały Bór - Wiewiórki (Gmina Płużnica)

więcej...

Przedmiot zamówienia objął remont nawierzchni drogi gminnej 40464 C relacji Piaski - Piaski wraz z rozbudową ogrodzenia działek 46/3 i 46/6 (OSP Piaski). Początek przebudowywanej drogi zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1397C - na końcu zjazdu gruntowego z drogi powiatowej.

Przebudowa drogi Biały Bór - Wiewiórki

data dodania: 16 lipca 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 624 624,24 zł środki własne oraz 227 096,82 dofinansowanie Wójta Gminy Płużnica

Przebudowa drogi gminnej 040152 C Biały Bór - Wiewiórki (Gmina Płużnica)

więcej...

Inwestycja objęła swym zasięgiem układ komunikacyjny drogi gminnej nr 040152C o długości 1420,65 m. Wzdłuż przebudowywanej jezdni wykonano utwardzenia pobocza, zastosowano pochylenia podłużne i poprzeczne, a wartości spadków dostosowano do istniejących rzędnych terenu. Poprawa parametrów drogi, zwiększenie jej szerokości (jezdnia: 5,00 m), budowa poboczy (pobocza: 0,75 m) oraz usunięcie niebezpiecznych elementów ze skrajni drogi w postaci krzewów i gałęzi, spowodowała możliwość podniesienia dopuszczalnej prędkości do 50 km/h.

Przebudowa drogi Mały Rudnik - Szynych

data dodania: 31 lipca 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 1 129 666.16 zł środki własne oraz dofinansowanie Wojewody

Przebudowa drogi gminnej 040539 C Mały Rudnik - Szynych

więcej...

Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej 040539C Mały Rudnik - Szynych. Przebudowywana droga ma nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowane zostały chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne.

Przebudowa dróg w miejscowości Sztynwag

data dodania: 31 lipca 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 873 259.31 zł środki własne oraz 157.948,60 zł - dofinansowanie Starosty Grudziądzkiego

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej

więcej...

Przedmiot robót obejmował przebudowę dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej. Przebudowywana droga ma nawierzchnię asfaltową. W ramach zadania przebudowano chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w ramach zadania wykonano odwodnienie i odprowadzenie ścieków do Strugi Młyńskiej

Remont nawierzchni drogi Wałdowo Szlacheckie - Sarnowo

data dodania: 31 października 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 413 108.55 zł - środki własne gminy

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 040528C Wałdowo Szlacheckie - Sarnowo

więcej...

Zakres robót obejmował: - wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi gminnej dojazdowej o szerokości jezdni 3,80 m, poprzez ułożenie dwóch warstw z betonu asfaltowego na uprzednio wyremontowanej istniejącej nawierzchni asfaltowej - wykonanie poboczy utwardzonych niesortem kamiennym 0/31,5 o szerokości 0,75 m i grubości 15 cm, - wykonanie poboczy ziemnych o szerokości 0,75 m i grubości 15 cm, - przebudowę przepustu, złożonego z dwóch kanałów, poprzez dobudowanie ścianek czołowych, przedłużenie rur i ustawienie barier ochronnych, - wykonanie robót ziemnych w obrębie przepustu, wraz z odwodnieniem (ułożenie betonowych korytek ściekowych na skarpach), - wycinkę drzew.

Remont nawierzchni drogi gminnej w Szynychu

data dodania: 31 maja 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 188 833.08 zł - środki własne gminy

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 040604C w miejscowości Szynych

więcej...

Zakres robót obejmował w szczególności: - remont nawierzchni drogi gminnej dojazdowej o zmiennej szerokości jezdni - przedłużenie przepustu drogowego - remont poboczy utwardzonych i ziemnych - ustawienie bariery ochronnej - zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej poprzez założenie rur ochronnych dwudzielnych - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Remont nawierzchni drogi gminnej w Węgrowie

data dodania: 30 czerwca 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 116 353.20 środki własne gminy

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 040129C Węgrowo – Nicwałd

więcej...

Zakres robót obejmował: - wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, - roboty ziemne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi; rozbiórka elementów istniejącego zagospodarowania terenu, wytyczenie geodezyjne obiektów; przekopy kontrolne, - inwentaryzację geodezyjna wybudowanych elementów zagospodarowania terenu, - sprawdzenie oraz odbiór techniczny, - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej, - budowa poboczy utwardzonych, - rozplantowanie humusu i założenie zieleni niskiej - trawników.

Modernizacja drogi w Wielkich Lniskach

data dodania: 31 sierpnia 2016 r. wykonanie: Urząd Gminy Grudziądz budżet: 552 187.26 środki własne, w tym 131.250,00 – dofinansowanie FOGR

Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wielkie Lniska w technologii nawierzchni asfaltowej na odcinku od 0+000 do 0+990 km

więcej...

Zakres robót obejmował: - rozebranie istniejącej drogi o nawierzchni betonowej, - rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej, - wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, - wykonanie, w miejsce rozebranej konstrukcji betonowej, pełnej konstrukcji drogi o szerokości jezdni 5,5 m, na odcinku o km 0+000,00 ÷ 0+161,39, - wykonanie nowego chodnika na odcinku o km 0+000,00 ÷ 0+161,39, - wykonanie, w miejsce istniejącej drogi nieutwardzonej - żużlowej, pełnej konstrukcji drogi szerokości jezdni 3,5 m, na odcinku o km 0+161,39 ÷ 0+990,00, - wykonanie dwóch mijanek drogowych na odcinku o zwężonej szerokości drogi, utworzonych poprzez poszerzenie jezdni do szerokości 5,0 m, zlokalizowanych na odcinkach o km 0+492,98 ÷ 0+528,98 oraz 0+912,09 - 0+948,12, - wykonanie poboczy utwardzonych niesortem kamiennym 0/31,5 o szerokości 0,75 m i grubości 25 cm, - wykonanie poboczy ziemnych o szerokości 0,75 m, - wycinkę dwóch drzew w obrębie pasa drogowego.